Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ IO.VA SOY CANDLES

H παρούσα αποτελεί την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop) IO.VA Soy Candles. Σκοπός είναι η ενημέρωση σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τη χρήση αυτών καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα IO.VA Soy Candles ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Ευαγγελία Τσακίρη του Ιωάννη, με ΑΦΜ 162537475 Το φυσικό
μας κατάστημα βρίσκεται στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων είναι η ιδιοκτήτρια Ευαγγελία Τσακίρη. Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας στο iovasoycandles@gmail.com και στα +302310720431 / +306977134471.
Δεσμευόμαστε να κάνουμε το σωστό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Το απόρρητό σας έχει σημασία για εμάς, επομένως αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, με την οποία εξηγούνται αναλυτικά: α) τι είδη προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε, β) πότε και πως μπορούμε να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με τρίτα μέρη, β) όλες οι επιλογές και τα δικαιώματα που φέρετε, σαν χρήστες των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου πρόσβασης και ενημέρωσης των προσωπικών σας δεδομένων και δ) πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και τους τρόπους με τους οποίους το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί και διαχειρίζεται αυτά, επικοινωνήστε μαζί μας στο iovasoycandles@gmail.com και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς
Το Ηλεκτρονικό κατάστημα μας έχει ως αντικείμενο τη λιανική και χονδρική πώληση Χειροποίητων Αρωματικών Κεριών. Στην ιστοσελίδα μας δεν απαιτείται εγγραφή χρήστη για να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε την εγγραφή ως χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τότε σας ζητάμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτές είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες, όπως το πλήρες όνομά σας και το επώνυμό σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Επιπλέον, συλλέγουμε επίσης πληροφορίες από την ηλεκτρονική/ψηφιακή σας συσκευή από την οποία έχετε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως η διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον ιστότοπό μας, οι ρυθμίσεις γλώσσας σας και άλλες πληροφορίες που μπορούν να καθορίσουν τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας σε σχέση μες τα προϊόντα μας. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο Google Analytics και Adwords για να αναγνωρίζουμε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπό μας, για να εντοπίσουμε τους χρήστες κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο, να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου και να προσαρμόσουμε τη λειτουργικότητα
του ιστότοπου ανάλογα με τις επιθυμίες και τις επιλογές του χρήστη.
Τα ανωτέρω δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου μας αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Σε περίπτωση απλής περιήγησης στην Ιστοσελίδα, το IO.VA Soy Candles δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται πληροφορίες που μπορεί να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, πέραν των όσων ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας.

Ανήλικοι
Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από το χρήστη, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016), θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το IO.VA Soy Candles στη διεύθυνση:iovasoycandles@gmail.com ή στα τηλέφωνα +302310720431/+306977134471.

.
Διανομή Πληροφοριών
Τo IO.VA Soy Candles σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και μοιράζεται πληροφορίες των χρηστών του μόνο υπό ορισμένες περιστάσεις. Καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιοριστικά και μόνος στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:


Ενδέχεται να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για απάτη, εάν συντρέχουν περιστάσεις που εμπεριέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ακεραιότητα ή άλλα δικαιώματα και συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή εάν απαιτείται από το νόμο καθώς και σε μας περιπτώσεις μας οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.

Ενδέχεται να κοινοποιούμε πληροφορίες που μας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης μας Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών μας Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.

Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για άλλους σκοπούς μόνον εφόσον σας γνωστοποιηθούν κατά τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών και κατόπιν συγκατάθεσής σας, εφόσον απαιτείται.


Το IO.VA Soy Candles δεν πωλεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, ενώ ενδέχεται να τα κοινοποιεί σε τρίτους αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική και την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών της. Το IO.VA Soy Candles διασφαλίζει συμβατικά τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται για λογαριασμό του τρίτα μέρη.


Χρόνος τήρησης των πληροφοριών και των δεδομένων
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στη βάση δεδομένων μας όσο είναι νόμιμο και απαραίτητο, ενώ μετά το πέρας αυτού του χρόνου διαγράφουμε με ασφάλεια τα δεδομένα σας.

Σε περιπτώσεις που κάνετε μια έρευνα ή συμφωνείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό θα είναι γενικά για έως και 2 χρόνια ή άλλο χρόνο που μπορεί να απαιτείται για τους νομικούς και ελεγκτικούς σκοπούς μας ή που απαιτείται από τη νομοθεσία. Μετά από αυτό το διάστημα, θα διαγράψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα απαιτηθούν μετά από αυτήν την περίοδο για αναλυτικούς, ιστορικούς ή άλλους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την ανωνυμοποίηση αυτών των προσωπικών δεδομένων.
Εάν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα με σκοπό την ολοκλήρωση μιας κράτησης μαζί μας, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν επ' αόριστον προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις λεπτομέρειες τυχόν κρατήσεων που έχετε κάνει μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των επερχόμενων και των προηγούμενων κρατήσεων.

Τα δεδομένα αφοσίωσης και συμπεριφοράς των χρηστών θα παραμείνουν ανώνυμα και θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό θα είναι γενικά για έως και 5 χρόνια ή άλλο χρόνο που μπορεί να απαιτείται για τους νομικούς και ελεγκτικούς σκοπούς μας ή που απαιτείται από τη νομοθεσία. Μετά από αυτό το διάστημα, θα διαγράψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα.


Συγκατάθεση/Ανάκληση Συγκατάθεσης

Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα και με την επιφύλαξη των διατάξεων ειδικότερης νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων
στα πλαίσια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως εκάστοτε ισχύει, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε όπως απευθύνετε το σχετικό αίτημά σας στο IO.VA Soy Candles στη διεύθυνση iovasoycandles@gmail.com ή στα τηλέφωνα +302310720431 / +306977134471.Tυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αναιρεί τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων
Το IO.VA Soy Candles λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή μη καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται, τα οποία και ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα.


Όταν επισκέπτης - χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο του IO.VA Soy Candles με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το IO.VA Soy Candles, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει -συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του θεωρούνται εμπιστευτικές και διαβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα
με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του IO.VA Soy Candles και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του δικτυακού τόπου του IO.VA Soy Candles από κάποιον επισκέπτη- χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη- χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του IO.VA Soy Candles. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα του IO.VA Soy Candles θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη - χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το IO.VA Soy Candles χωρίς καμία ευθύνη του IO.VA Soy Candles. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του IO.VA Soy Candles και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Ο επισκέπτης-χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το IO.VA Soy Candles με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών του IO.VA Soy Candles από οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη- χρήστη να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο.

Το IO.VA Soy Candles διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη- χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων. Το IO.VA Soy Candles διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας και β) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του IO.VA Soy Candles.

Τα δικαιώματα σας
Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

  •  το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
  • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
  • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη,
  •  το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας,
  • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο,
  • το δικαίωμα εναντίωσης, ιδίως ένα δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημα στο IO.VA Soy Candles στην ηλεκτρονική διεύθυνση iovasoycandles@gmail.com ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα +302310720431 / +306977134471.

Το IO.VA Soy Candles διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.
Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα)
είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Newsletter
Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://iovacandles.gr/ υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε ενημερωτικά δελτία (newsletter). Με την εγγραφή σας δίνετε τη συγκατάθεση στην εταιρία μας να σας αποστέλλει email και προσωπικά μηνύματα (sms) με προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα και διαφημιστικές καμπάνιες. Να θυμάστε πάντα ότι μπορείτε να εξαιρεθείτε από το ενημερωτικό μας δελτίο κάνοντας απλώς κλικ στον σύνδεσμο "κατάργηση εγγραφής" που
βρίσκεται στο κύριο σώμα του εν λόγω email.


Επικοινωνία και τροποποιήσεις
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα,
αναφορικά με τις δραστηριότητες του IO.VA Soy Candles, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση iovasoycandles@gmail.com ή στα τηλέφωνα +302310720431 / +306977134471.
Το IO.VA Soy Candles δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών στην ιστοσελίδα μας, οι δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση - επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του IO.VA Soy Candles.